Máy dệt vải hoa điều khiển bằng máy tính và mũi kim móc (hết hàng)
 • 首页
 • /
 • 各种纺织机
 • /
 • Máy dệt vải hoa điều khiển bằng máy tính và mũi kim móc (hết hàng)

Máy dệt vải hoa điều khiển bằng máy tính và mũi kim móc (hết hàng)

状况:可用的
卖价:联系我们
 • 0908 51 8008
 • yvinh1998@gmail.com
 • yvinh@maydet.com.vn
联系我们
 • 仔细内容
 • 活动
 • Máy dệt vải hoa điều khiển bằng máy tính và mũi kim móc (hết hàng)
其他产品

网线服务
Ms Loan

Hotline: 0908518008

              0907189799

yvinh@maydet.com.vn

yvinh1998@gmail.com

 

facebook 联系